Etusivu    Yhdistys    Jalostus    Kantakirja    Materjalid eesti keeles    Markkinat    Arkisto    Yhteystiedot   

 HINNAKIRI / EESTIN RASKAAT VETOHEVOSET RY

2017

 

Liikmetasu 2017.a. on 28 € . Ühingu liikmed, kel on liikmemaksu või teisi võlgnevusi ühingu ees võrdsustatakse

kõigi võlgade tasumiseni mitteliikmetega.

                                                                                                                                                                                                                                               Liige                                                         Mitteliige

Pass varsale, kelle sünnitunnistus on laekunud

30 päeva jooksul ja on identifitseeritud 6 kuu             20 €                                                           80 €

jooksul pärast sündi

 

Pass varsale, kelle sünnitunnistus on laekunud

hiljem kui 30 päeva pärast sündi ning on                    40 €                                                          90 €

identifitseeritud 6 kuu jooksul pärast sündi

 

Pass varsale, keda pole identifitseeritud 6 kuu           50 €                                                           100 €

jooksul pärast sündi

 

Duplikaat kaotatud passi asemele                                40 €                                                          80 €

 

Tõutunnistuse vahetus passiks                                     20 €                                                          20 €

(lisaks vajadusel identifitseerimisjoonis)

 

Identifitseerimine ja kiipimine Soomes                      100 €                                                        100 €

 

Geneetiline ekspertiis Soomes

                      jõhvidest                                                 100 €                                                         120 €

                      verest                                                        60 €                                                          80 €

 

Omanikuvahetuse registreerimine                                10 €                                                          30 €

30 päeva jooksul

 

Omanikuvahetuse registreerimine                                20 €                                                          40 €

hiljem kui 30 päeva pärast

 

Hobuse rendilepingu registreerimine                            10 €                                                           25 €

 

Hobuse registreerimine/kandmine                                 0 €                                                            0 €

tõuraamatusse või sealt välja

 

Hobuse nime muutmine                                                 50 €                                                          50 €

 

Jõudluskatsetest osavõtt, piirkondlik                             5 €                                                            5 €

 

Jõudluskatsetest osavõtt, riiklik                                    5 €                                                            5 €

 

Sõidu- ja veokatsetest osavõtt                                    40 €                                                          65 €

 

Põlvnemisandmete selgitamine ja selle                       15 €                                                          25 €

alusel nende muudatus registris ja passis

 

Dokumentide käitlemise ja saatmise tasu                     5 €                                                            5 €


Tallennettu 16.05.2017 18:52

Ilmainen www-laskuri
08.10.2007 alkaen